Prijsvraag 't Vaneker
Enschede, 2009

Ten noorden van Enschede ligt 't Vaneker, een uitgestrekt agrarisch coulisselandschap. De gemeente wil het ontwikkelen als nieuw woongebied, waarbij men veel ruimte wil geven aan particulier opdrachtgeverschap. Om het wonen in dit landschap te integreren heeft de gemeente gekozen voor de verkavelingsvorm van een traditioneel Twents boerenerf, een zg. hoeve, waarbij drie kavels zijn geclusterd tot één hoeve. Voor de invulling van deze hoeven heeft de gemeente een ideeënprijsvraag uitgeschreven.
Onder het motto 'erfgoed 2009' hebben wij (i.s.m. Jos van de Lindeloof) onze visie in beeld gebracht op de hedendaagse Twentse hoeve, alsmede onze visie op de procedure waarmee een hoogwaardig architectonisch en landschappelijk niveau kan worden bereikt.
Onze inzending laat een samenhang zien van de woningen, het erf, de omgeving en het gebruik van private en semi-openbare gedeelten van de kavels met de gemeenschappelijke gebruiksaspecten ervan.
Prijsvraag 't Vaneker Prijsvraag 't Vaneker Prijsvraag 't Vaneker Prijsvraag 't Vaneker Prijsvraag 't Vaneker Prijsvraag 't Vaneker Prijsvraag 't Vaneker Prijsvraag 't Vaneker
Foto: