Verbouwing en splitsing monumentale woonboerderij
't Woudt/ Schipluiden, Vergunning verstrekt in 2014

Om het onderhoud en de instandhouding van dit rijksmonument van woonboerderij 'Huize 't Woudt' ook in de toekomst te kunnen garanderen, heeft ons bureau samen met landschapsarchitect Jos van de Lindeloof een conceptplan gemaakt om te onderzoeken hoe realisatie van een tweede woning in de voormalige koeienstal zowel cultuur-historisch, architectonisch als landschappelijk op verantwoorde wijze is in te passen op het bestaande perceel. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van bouwhistorisch onderzoek uit 2005 van F.W. van Ooststroom.
De WABO-vergunning is inmiddels verstrekt. Met de uitvoering zal worden gestart na verkoop van het oorspronkelijke woongedeelte van de boerderij.
Verbouwing en splitsing monumentale woonboerderij Verbouwing en splitsing monumentale woonboerderij Verbouwing en splitsing monumentale woonboerderij Verbouwing en splitsing monumentale woonboerderij Verbouwing en splitsing monumentale woonboerderij Verbouwing en splitsing monumentale woonboerderij Verbouwing en splitsing monumentale woonboerderij Verbouwing en splitsing monumentale woonboerderij
Foto: